Certifikácia ISO 9001 / ISO 14001, spoľahlivosti a zodpovednosti

V DAVOS trade-logistics kladenie dôraz na vysokú kvalitu produkcie a riadenia všetkých procesov v našej spoločnosti. Neustále sa usilujeme tieto procesy a potrebné technológie vylepšovať. Dôkazom toho je, že sme držiteľom certifikátu EN ISO 9001:2008 pre systém riadenia kvality.

Rovnako pozorne sa zaujímame aj o prostredie v ktorom žijeme, a usilujeme sa minimalizovať negatívne vplyvy našej činnosti naň. Súčasťou tejto snahy sa stala aj certifikácia EN ISO 14001:2004 pre systém environmentálneho manažérstva. Jej dôsledkom sú potom ďalšie ocenenia za spoľahlivosť a spoločenskú zodpovednosť našej spoločnosti.

 

Naše certifikáty